VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
společnosti SanusVia s.r.o., se sídlem Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, IČO: 041 22 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem okev Ostravě, spisová značka C 62355.
Kontaktní a doručovací adresa: Hamerská 624/19, Olomouc - Holice
DIČ: CZ04122381
Telefon: +420 739 475 356
E-mail: obchod@vianatur.cz
(dále jen „Prodávající“)

Číst více

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost SanusVia s.r.o., se sídlem Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, IČO: 041 22 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 62355 (dále jen „Prodávající“ nebo „Správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení/obchodní firmu
  • e-mailovou adresu
  • telefoní číslo
  • adresu/sídlo
Číst více

Výrobky SanusVia (nově ViaNatur) zakoupíte ve stovkách prodejen po celé České a Slovenské republice.