Reklamace

Vždy se snažíme vyhovět našim zákazníkům a co nejvíce usnadnit proces reklamace. Lhůta, v níž se zavazujeme reklamaci vyřídit, je 30 dní, snažíme se však vyřídit každou reklamaci bez zbytečných odkladů.

Základní předpoklady a podmínky

Zákazník musí uplatnit reklamaci ihned poté, co se vada objeví. Pokud vám přijde zásilka poškozená nebo otevřená a opětovně zalepená, neji přijímejte. Nároky na odpovědnost za vady a na záruku (reklamaci) neplatí na vady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a opotřebením věci způsobeným jejím běžným používáním. Náklady spojené s posláním reklamovaného zboží od zákazníka hradí zákazník. V případě pozitivního vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Zákazník může požadovat náhradu nákladů, které vznikly při uplatnění reklamace. Předpokladem nároku na náhradu nutných nákladů je uplatnění reklamace a uznání vady stranou prodejce.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti týkající se reklamací z vadného plnění jsou určena v platných zákonných předpisech (zejména ustanoveními v Občanském zákoníku, konkrétně v články 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 a v Zákonu č. 634/1992 o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Postup reklamace

1

Vytiskněte si reklamační formulář

Vytiskněte si reklamační formulář Přiložíte jej k dokladu o koupi a zašlete v balíčku společně s reklamovaným zbožím. Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození.

Případné dotazy směřujte na obchod@vianatur.cz

Při zadávání reklamaci můžete zvolit možnost vyřízení reklamace.

Zákazník má právo na:

Dodání nové věci bez vad

Slevu z kupní ceny

Nárok na vrácení peněz v případě odstranitelné vady má zákazník jen když se vada opakovaně vyskytne i po opravě produktu.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, má zákazník právo na:

Dodání nové věci bez vad

Přiměřenou slevu z kupní ceny

Právo na odstoupení od smlouvy - vrácení peněz

2

Reklamované zboží spolu s vyplněným formulářem zasílejte na adresu:

SanusVia s.r.o.

Hamerská 624/19

779 00 Olomouc

Omlouvám se za vzniklé komplikace, budeme se snažit vše vyřídit co nejdříve k Vaší plné spokojenosti.

Výrobky SanusVia (nově ViaNatur) zakoupíte ve stovkách prodejen po celé České a Slovenské republice.